தமிழ் பதிவுகள்

விரைவில்....


செம்மொழியான தமிழ் மொழி

பொன்மொழிகள்

  • வாழ்கை - சே குவேரா
    வாழ்கையில் எதிரிகளே இல்லாமல் இருப்பவன்.....


    வாழ்கையை முழுதாக வாழவில்லை என்று தான் அர்த்தம்!"

    - சே குவேரா
    Posted Sep 25, 2012, 6:40 AM by Thiyagaraaj Mp
Showing posts 1 - 1 of 18. View more »