விடாமுயற்சி

posted Mar 12, 2010, 6:07 AM by Thiyagaraaj M   [ updated Mar 12, 2010, 6:16 AM ]
அரிய சாதனைகள் அனைத்தும் வலிமையினால்
செய்யப்பட்டவை அல்ல;
விடாமுயற்சியினால் தான்