வெற்றியாளர்கள்

posted Dec 12, 2010, 2:04 AM by Thiyagaraaj M   [ updated Dec 12, 2010, 2:09 AM ]
வெற்றியாளர்கள் வித்தியாசமான
செயல்களை செய்வது இல்லை..
அவர்கள் 
தாங்கள் செய்வதையே
வித்தியாசமாக செய்கிறார்கள்.
-shiv khera.
Comments