வெற்றி

posted Nov 16, 2010, 11:29 PM by Thiyagaraaj M
வெற்றியை
முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும்......
தோல்வியை சந்திதவனால் மட்டுமே