வாழ்கை - சே குவேரா

posted Sep 25, 2012, 6:39 AM by Thiyagaraaj Mp   [ updated Sep 25, 2012, 6:40 AM ]
வாழ்கையில் எதிரிகளே இல்லாமல் இருப்பவன்.....


வாழ்கையை முழுதாக வாழவில்லை என்று தான் அர்த்தம்!"

- சே குவேரா
Comments