உன்னதமான வெற்றி

posted Jan 29, 2011, 11:21 PM by Thiyagaraaj Mp   [ updated Feb 8, 2011, 3:53 AM ]

செய்யும் வேலையில்
நேர்மையும் நம்பிக்கையும்
இருந்தால்
அது உன்னதமான வெற்றியை தரும்.
Comments