தூக்கம்

posted Mar 12, 2010, 6:10 AM by Thiyagaraaj M
ஆணுக்கு தூக்கம் ஆறுமணி நேரம்.
பெண்ணுக்கு தூக்கம் ஏழு மணி நேரம்.
முட்டாளுக்கு தூக்கம் எட்டு மணிநேரம்.

-நெப்போலியன்.