தோல்வி

posted Mar 2, 2011, 9:03 PM by Thiyagaraaj Mp   [ updated Mar 2, 2011, 9:09 PM ]

தோல்வி வெற்றிக்கான படிக்கட்டு அல்ல...

வெற்றிக்கான பாடம்..


கற்றால் மட்டுமே

கரையை கடக்க முடியும்...