தன்மானமனும் மரியாதையும்

posted Jun 18, 2011, 12:15 AM by Thiyagaraaj M   [ updated Jun 18, 2011, 1:22 AM ]
தன்மானமனும் மரியாதையும்
உன்
நாக்கின்
நுனியில் தான்
இருக்குறது....