தைரியமாய் இரு....

posted Mar 12, 2010, 6:07 AM by Thiyagaraaj M   [ updated Mar 12, 2010, 6:17 AM ]
தைரியமாய் இரு....
வலிமை வாய்ந்த இயற்கை உனக்கு துணையாய் இருக்கும்....

Be Bold....
Mighty Forces Will Come to Your Aid....
- Basil King